Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
wolalabym
9017 a182 500
wolalabym
6488 dd26
wolalabym
9719 96b0
Reposted fromjestemzero jestemzero viaxmonroex xmonroex
wolalabym
wolalabym
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viaxmonroex xmonroex
4188 dded 500
Reposted frompotatos potatos viafapfapfap fapfapfap
wolalabym
7925 245c
Reposted fromdarkanes darkanes viaxmonroex xmonroex
wolalabym
0404 3d47
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viaxmonroex xmonroex
wolalabym
8376 43a2
wolalabym
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
wolalabym
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
wolalabym
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A. Redmerski – Na krawędzi zawsze
wolalabym
wolalabym
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viagdziejestola gdziejestola
wolalabym
wolalabym
7654 84c9
Reposted fromemblemat emblemat viaoutkapa outkapa
wolalabym
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viagdziejestola gdziejestola
wolalabym
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl