Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
Pozwoliłam sobie uwierzyć, że tylko raz w życiu spotykamy człowieka nam pisanego. Miłość prawdziwą, taką jedyną, po której żadne inne nie mają znaczenia. Uwierzyłam, że tylko jeden człowiek jest nam pisany, a jego strata oznacza życiową przegraną. Wszystko przed nim i wszystko po, to tylko marna iluzja - fatamorgana naszych pragnień, tworzona przez nasz mózg. Byłam na tyle naiwna, że uwierzyłam, że już nic więcej mnie w życiu nie spotka. Żaden człowiek, któremu jestem pisana, miał już nie stanąć na mojej drodze i nie poruszyć tego co ukryłam na dnie swojej duszy. A było to silne uczucie, takie nad którym nie panowałam. To był mój własny, wewnętrzny pogrzeb. Nie bez powodu mówi się, że pierwszą miłość pamięta się najdłużej. Byłam pewna, że miałam już swój czas i on przeminął. Stworzyłam więc iluzję moich marzeń, a uczucia schowałam głęboko w sobie. A potem pojawiłeś się Ty i jednym spojrzeniem zburzyłeś cały fałszywy świat jakim się otoczyłam. Jeśli nie jesteś pierwszą miłością mojego życia - a nie jesteś - to powiem ci coś ważnego. Powiem to dosadniej. Bądź ostatnią miłością mojego życia.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
wolalabym
9060 09ae
Reposted from4777727772 4777727772 viaaynis aynis
wolalabym
wolalabym
Reposted fromFlau Flau viaall-about-kate all-about-kate
wolalabym
wolalabym
wolalabym
6225 b2c4
Reposted fromdumbscream dumbscream viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLovelyMolly LovelyMolly
wolalabym
4269 5954 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
Reposted fromgruetze gruetze viajustaperson justaperson
6128 5f6b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaoutkapa outkapa
wolalabym
Reposted fromPoranny Poranny viajustaperson justaperson
wolalabym
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe viaoutkapa outkapa
wolalabym
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
wolalabym
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
wolalabym
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutkapa outkapa
wolalabym
H8.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaoutkapa outkapa
wolalabym
9868 588a 500
wolalabym
3148 e6a7
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
0372 10f1 500
Reposted frompiehus piehus viaparafina parafina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl