Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
0922 e0e5 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viaimara imara
wolalabym
3908 0045 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viaimara imara
wolalabym
4643 5de7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
4227 c308
Reposted fromscorpix scorpix viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaurinko aurinko
wolalabym
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viafruittree fruittree
wolalabym
2253 3492 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
wolalabym
7155 41b0 500
Reposted fromotters otters vianyaako nyaako
wolalabym
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
wolalabym
7194 6ad3 500
Reposted frompunisher punisher viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
7106 5027 500
Reposted fromShinaako Shinaako viainsanedreamer insanedreamer
wolalabym
1425 46ff
6986 31f4
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viazmora zmora
wolalabym
W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
Reposted fromsurpriseme surpriseme viazmora zmora
wolalabym
Skarbie, bądź osobą, dla której oni będą chcieli być bardziej wartościowi, a nie taką, która rezygnuje ze swoich standardów, tylko dlatego, że boi się, że nikt ich nie spełni. Nie będę ci wmawiał, że zasługujesz na więcej, bo to ty masz wiedzieć. Nie będę też kłamał, że na pewno znajdziesz kogoś, kto będzie do ciebie idealnie pasował, bo to brzmi kurewsko naiwnie i nikt tego nie wie. Wiem, za to, że nie musisz się spieszyć do przeciętności, bo na nią zawsze będziesz mieć czas.
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaaurinko aurinko
wolalabym
0296 a796 500
Reposted fromrol rol viaaurinko aurinko
wolalabym
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
Reposted fromorchis orchis viaaurinko aurinko
wolalabym
3716 f424
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl