Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viaedenpath edenpath
wolalabym
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viakatalama katalama
2658 d703 500

xwg:

The Young Pope (Paolo Sorrentino, 2016)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
wolalabym
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
wolalabym
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vianiceshot niceshot
wolalabym
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianiceshot niceshot
wolalabym
7975 d9f5
Reposted fromsherlock sherlock viadianazet dianazet
wolalabym
0953 0d73
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaseaweed seaweed
6956 029e 500
Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viaaynis aynis
wolalabym
wolalabym
wolalabym
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viazmora zmora
wolalabym
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viagosza gosza
wolalabym
Dni bez ludzi z czasem zamieniły się w tygodnie bez ludzi, a te w miesiące. Miesiące, w których bardzo cierpiałam, ale za nic nie chciałam się przyznać, nawet przed sobą samą, jak kurewsko boli rozczarowanie.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
wolalabym
wszystko potrafisz zjebać.
Reposted fromlittle-things little-things
wolalabym
jestem dzisiaj takim smutnym rozgardiaszem
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
wolalabym
9913 547e
Reposted fromyouuung youuung viapierdolony pierdolony
wolalabym
4634 15b4
Reposted frompierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl