Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaczarny czarny
wolalabym
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viasilence89 silence89
wolalabym
wolalabym
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viasmaller smaller
wolalabym
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viasmaller smaller
8279 63da 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viazdzir zdzir
wolalabym
wolalabym
wolalabym

Dziewczyny, kobiety, gubią się w dzisiejszych czasach. Coraz częściej nie mają wymagań wobec facetów.
Jak na tym rysunku, który umieściłem na Fejsie.

„Nie przejmuj się, życie obdarło mnie ze wszystkich wymagań wobec mężczyzn. Teraz wystarczy mi, że masz dwie ręce i nogi, a jak Bóg da, to może nawet i penisa.”

Ale dobry związek to taki, w którym kobieta nie musi się bać, przejmować się, że on nie chce zakładać rodziny.

W którym nie musi się stresować, że będzie musiała chodzić 
za nim przez rok i jęczeć jak bardzo chce wyjść w białej sukni. Bo może wtedy zrobi łaskę i się kurwa zgodzi na ślub, a on się boi "zaangażowania".

To taki, w którym kobieta wie, że nie będzie musiała tańczyć na rzęsach, aby on zajął się dzieckiem. Bo ona chce wyjść i spotkać się z dziewczynami.

Gdzie ona nie musi wymuszać, aby on powiedział: ‘Ładnie wyglądasz, kocham cię’. Że on posprząta i ugotuje i nie zrobi z tego wielkiego halo i nie każe sobie dziękować na klęczkach. Bo wie, że ona robi dokładnie to samo.

Po co być z osobą, która nie jara się faktem, że może być z Tobą???? NO PO CO KURWA?

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaaurinko aurinko
wolalabym
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaaurinko aurinko
wolalabym
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaaurinko aurinko
1006 d0c4 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaaurinko aurinko
7684 6d85 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaaurinko aurinko
wolalabym
8167 9511 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viairmelin irmelin
0329 dcae 500

dappermouth:
“Cruel,” he thought, “how stories go—
with men as heroes, wolves as foes.”


Reposted fromerithe erithe viairmelin irmelin
wolalabym
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
wolalabym
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
wolalabym
7065 12f7 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
wolalabym
7138 5476 500

Big Little Lies
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy
wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl