Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
6351 00fb
Reposted fromscorpix scorpix viamoglismywszystko moglismywszystko
wolalabym
wolalabym
5826 48d3
Reposted fromadamkrk adamkrk viagdziejestola gdziejestola
wolalabym
Nie biegnij za szybko przez życie bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.
— Gabriel García Márquez
wolalabym
zacznij już do mnie wracać.
Reposted bymoglismywszystkopinkcacaoo
wolalabym
3541 4cdc
Reposted fromBalladyna Balladyna viarawwrr rawwrr
wolalabym
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viacytaty cytaty
wolalabym
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viamartystka martystka
wolalabym
9657 cc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaurinko aurinko
wolalabym
6564 326a 500
Reposted fromsomewhereonlyweknow somewhereonlyweknow viajdeg jdeg
wolalabym
8028 825c 500
Reposted fromalamakota alamakota viaucieknijmi ucieknijmi
wolalabym
0901 bbeb
Joe Biden is the level of petty I aspire to be
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viaucieknijmi ucieknijmi
wolalabym
5923 2c06
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaucieknijmi ucieknijmi
wolalabym
8666 78b5
wolalabym
5759 ec24
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaucieknijmi ucieknijmi
wolalabym
7414 e9f4 500
Reposted fromhomczi homczi viajdeg jdeg
wolalabym
2391 03b4
choruje na bezsenność i bezmiłość 
Reposted frommozaiczna mozaiczna viaucieknijmi ucieknijmi
wolalabym
3605 55c4 500
Reposted fromvounsky vounsky viapojemnosc2400 pojemnosc2400
wolalabym
0847 b36f 500

eggsquad:

Literally my math teacher abandoned today’s lesson because some kid brought his kitten to school i don’t even know

Reposted fromtron tron viapojemnosc2400 pojemnosc2400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl