Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
The wedding of Prince Carl Philip and Princess Sofia
wolalabym
6695 d6f6
Reposted frommisterpeter misterpeter
wolalabym
6699 5166 500
Reposted fromkawakawa kawakawa
wolalabym
6719 8cab
Reposted fromtooskaa tooskaa
wolalabym
6735 d944 500
...najważniejsze to znaleźć dobrą pozycję...
Reposted fromlist list
wolalabym
6765 51b5
Reposted fromDarkArtist DarkArtist
wolalabym
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain
wolalabym
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist
wolalabym
6766 c836 500
Reposted fromxawery xawery
wolalabym
6767 0b8e
Reposted fromvandalizm vandalizm
wolalabym
6809 df9c
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
wolalabym
Go big or go home
Reposted fromfabs3 fabs3
wolalabym
6818 27a4
Reposted fromillidan illidan
wolalabym
6834 caf7 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
wolalabym
6864 3be6 500
wolalabym
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly
wolalabym
6884 83d7 500
Reposted fromribok ribok
wolalabym

"Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie."

— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
wolalabym

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
wolalabym
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl