Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa
wolalabym
19. Miłość nie jest magiczną siłą, która przychodzi i odchodzi. Można się jej nauczyć, a potem ją świadomie dawać i brać.
— Rady dla córek, Dr Mateusz Grzesiak
wolalabym
9934 c268 500
Reposted fromzciach zciach viakasiarzyna kasiarzyna
wolalabym
8300 575c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
wolalabym
Reposted fromscorpix scorpix viatulipanowa tulipanowa
wolalabym
0212 4fa9 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
wolalabym
1944 df32 500
wolalabym
3835 390d
Reposted fromkarahippie karahippie
wolalabym
3841 8fa8
Reposted fromkarahippie karahippie
wolalabym
3842 295e
Reposted fromkarahippie karahippie
wolalabym
7692 95df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
wolalabym
3928 c3c2
Reposted frompastelowe pastelowe viauciekam uciekam
wolalabym
wolalabym
wolalabym
wolalabym
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaCattleya Cattleya
wolalabym
9109 8089
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychocukier psychocukier
wolalabym
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapsychocukier psychocukier
wolalabym
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawaken awaken
wolalabym
3291 a142
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl